Technologické prostriedky

NAPOMÁHAJÚ SPRÁVNEMU CHODU STROJOV A ZARIADENÍ.
DODÁVANÉ V RÔZNYCH BALENIACH A KVALITÁCH.

- plastické mazivá
- nemrznúce zmesy
- zmesy do chladičov
- brzdové kvapaliny
- destilovaná voda
- autokozmetika
- prísady
- aditíva
- technické kvapaliny
- lepidlá
- čistiace spreje
- tesniace spreje
- štartovacie spreje
- mazacie spreje
- farba v spreji