Výroba

Firma rozdeľuje výrobu do troch základných kategórii:

  • výroba hydraulických hadíc
  • výroba hydraulických valcov
  • presná strojárenská výroba

Firma má zavedený certifikát systému riadenia kvality ISO 9001:2008. Pracovníci sú pravidelne školený v problematike hydraulických zariadení.

Disponujeme vlastným know-how v oblasti návrhov a výroby hydraulických hadíc a valcov.